مشاوره

انسان از گذشته همواره در معرض مسائل و مشکلاتی در زمینه های مختلف  قرار گرفته است و به دلیل محدود بودن دانش و تجربه در آن زمینه به هم فکری با دیگران نیاز پیدا کرده است.
مستشار های سال های نه چندان دور که به پادشاهان زمان خود مشاوره میدادند گواه این قضیه هستند که هر شخص یا سازمانی نیاز به کسی دارد تا وی را در مسیر درستی قرار دهد.
یک مشاور با بررسی مسائل و کشف مشکلات و چالش های احتمالی و با استفاده از تخصص و تجربه خود ، راه درست را برای مخاطبش نشان میدهد.
ناوارو با بهره گیری از افراد متخصص و تیم های مشاوره چند نفره مسیر هایی را برای شما آشکار میسازد که شاید به خودی خود متوجه آنها نخواهید بود.