مدیریت کسب و کار

در قرن حاضر روند کسب و کار ها به گونه ای پیش رفته است که اگر مدیران این کسب و کارها به صورت خلاقانه و با دانش و مهارت کار هایشان را پیش نبرند ، آینده ی خوبی در انتظار کسب و کار آنها نخواهد بود.
کسب و کار چه کوچک و در حد یک بنگاه اقتصادی کوچک مثل سوپرمارکت و چه کسب و کار بزرگ مثل یک شرکت واردات و صادرات قطعات خودرو ، به این نیاز دارند که کسب و کار خود را به روز نگه دارند و سیستم مدیریت و مدل کسب و کاری را برای خود داشته باشند که بتوانند با وجود تمام تهدید های بیرونی و نقاط ضعف احتمالی درونی با اتکا به فرصت ها و نقاط قوت خود به موفقیت برسند.
ناوارو در دوره مدیریت کسب و کار به پرورش میدیرانی میپردازد که بتوانند در کسب و کار های کوچک و بزرگ درست عمل کنند و گام های موفقیت را به خوبی بردارند.
اگر صاحب یک کسب و کار هستید و یا مدیر یک کسب و کار ، به این دوره نیاز دارید تا خود را به روز کنید و بتوانید متفاوت تر از رقیبان عمل کنید.

۲۴ جلسه دو ساعتی
دوره خصوصی ۱۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان
دوره نیمه خصوصی سه نفری ، هر نفر ۹.۰۰۰.۰۰۰ تومان
مبانی کسب و کار
اصول بازاریابی
روند سرمایه گزاری
اصول مذاکره
مدیریت فروش
مدیریت برند
مدیریت رفتار سازمانی
مدیریت منابع انسانی
مدیریت مالی
مدیریت ارتباط با مشتری
مارکتینگ
تفکر خلاقانه و حل مساله